Sprokkelhout en houtskool

Op dit moment koken de meeste huishoudens in ontwikkelingslanden op sprokkelhout of houtskool. Het gebruik ervan leidt echter op grote schaal tot ontbossing. Niet zelden moeten vrouwen daardoor tientallen kilometers lopen om het sprokkelhout te verzamelen.

Lokale kennis over biogassystemen

Een oplossing voor dit probleem is het koken op biogas. Dit biogas kan lokaal geproduceerd worden, bijvoorbeeld uit koeienmest. SIDEON steunt de aanleg van biogassystemen en maakt zich vooral sterk voor de ontwikkeling van lokale kennis over de werking van de systemen.