Thema's

Biogas

Op dit moment koken de meeste huishoudens in ontwikkelingslanden op sprokkelhout of houtskool. Het gebruik ervan leidt echter op grote schaal tot ontbossing. Niet zelden moeten vrouwen daardoor tientallen kilometers lopen om het sprokkelhout te verzamelen.

Lees verder

Schoon drinkwater

Schoon drinkwater is een primaire levensbehoefte. Toch heeft wereldwijd ongeveer 1 op de 6 mensen geen toegang tot schoon drinkwater. De oorzaak hiervan kan liggen bij waterschaarste, maar ook bij een gebrek aan goed ontwikkelde watervoorzieningen. Dit maakt mensen kwetsbaar voor perioden van droogte.

Lees verder

Landbouw

Boeren in ontwikkelingslanden hebben van oudsher een lastige positie. Hun inkomen is sterk afhankelijk van het weer en vervolgens ook nog eens van externe handelaren. Met de opkomst van nieuwe technologie, zoals telefoons en internet, is er echter kans om hun positie te verbeteren.
SIDEON richt zich onder andere op opleidingen voor boeren. Via deze opleidingen leren de boeren over het gebruik van nieuwe technologie, maar ook over de organisatie van hun werk en de organisatie van hun productie. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten.

Lees verder

Windenergie

Geografisch gebonden Naast zonne-energie, is ook windenergie in ontwikkelingslanden aan een opkomst bezig. In vergelijking met zonne-energie, is de potentie van windenergie echter meer geografisch gebonden. Daarnaast zijn windenergieprojecten doorgaans relatief grootschalige projecten. Hybride oplossing SIDEON richt zich in de eerste plaats op zonne-energie. In de praktijk is de scheidslijn met bijvoorbeeld windenergie echter zeer…

Lees verder

Recycling

Vooruitdenken over hergebruik Zonnepanelen gaan lang mee. Vaak wordt daarbij gesproken over een periode van 25 jaar of langer. Toch kan het verstandig zijn om bij de start van een zonne-energieproject alvast na te denken over hergebruik of recycling van materialen. SIDEON wil hierin graag vooroplopen. Recycling van zonnepanelen Een lange-termijn ambitie van SIDEON is…

Lees verder

LED

Nog veel kerosine lampen Voor verlichting gebruiken veel huishoudens in ontwikkelingslanden nu nog kerosine lampen. Deze lampen zijn niet alleen slecht voor de gezondheid en voor het milieu, maar ook nog eens erg duur in gebruik. Betere alternatieven bestaan wel, maar zijn vaak niet voor handen. LED en een kleine zonnecel Betere alternatieven maken veelal…

Lees verder