Over Stichting Sideon

Over Sideon

Samen Internationaal voor Duurzame Energie en Ontwikkeling (SIDEON)

SIDEON is een Nederlandse stichting die zich inzet voor de ontwikkeling van duurzame energie in ontwikkelingslanden. De nadruk ligt daarbij op het ontwikkelen van een maatschappelijke basis, via bijvoorbeeld opleidingen, computercentra en spaar- en kredietfaciliteiten.

De activiteiten van SIDEON zijn bewust breed ingestoken. Dit varieert van het installeren van zonne-energiesystemen tot het opzetten van een computer-opleidingscentrum voor boeren. Op deze wijze wil de stichting de maatschappelijke basis voor duurzame energie verder ontwikkelen.

Doelstelling van Sideon

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de technische, sociale, economische en wetenschappelijke ontwikkeling van duurzame energie en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

Gegevens van Sideon

KvK- nummer: 61562351
RSIN- nummer: 854392087
Bank nummer: NL44INGB.0006.6800.06
Secretariaat: Rogier van Otterloostraat 71, 1311JZ Almere
Tel: 0634738255 / 0614795992

E-mail: info@sideon.org

De bestuursleden:

  1. Voorzitter: Theophile Léonard Djimtche
  2. Secretaris:
  3. Penningmeester:

Het beloningsbeleid van de instelling

Volgens de Statuten op Artikel 3 alinea 5, ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.