Rapporten

Activiteitenverslag 2016

Het bestuur van SIDEON heeft dit jaar verder vorm gekregen. Behalve Léonard Théofile Djimtche als voorzitter, is tot secretaris benoemd Laurentia Christina Maria Janssen. Penningmeester is geworden Marinus Lucianus Maria van de Leur. Dit alles is vastgelegd bij de Kamer van Koophandel d.d.16-07-2016.
Verder heeft de stichting per 21-03-2017 de ANBI-status verkregen.
Laurette Janssen is op eigen gelegenheid naar Kameroen gereisd en heeft daar onder meer kennisgemaakt met de coöperatie Coopca/Prode. Ze heeft een aantal bijeenkomsten van deze groep bijgewoond en de verschillende ondernemingen van de leden bezocht.

Het bestuur van Sideon is regelmatig bijeen geweest met als belangrijkste actiepunten:

  • het duidelijk krijgen van de doelstellingen van de stichting
  • het verkennen van de mogelijkheden om duurzame energie te gaan produceren in Kameroen, rekening houdend met de mogelijkheden van de plaatselijke bevolking
  • contact met mogelijke sponsoren of partners (o.a. Join the Pipe)

Bijzondere activiteiten:

  • een stand op de informatiemarkt van Team 2030 in het gemeentehuis van Deurne. Hier hebben we informatie gegeven over onze stichting aan belangstellenden in de regio Deurne
  • een kraam op de Natuur- en milieumarkt bij de Ossenbeemd in Deurne. Ook dit was een activiteit om de bevolking te informeren over onze doelstellingen.