Kans voor verbetering

Boeren in ontwikkelingslanden hebben van oudsher een lastige positie. Hun inkomen is sterk afhankelijk van het weer en vervolgens ook nog eens van externe handelaren. Met de opkomst van nieuwe technologie, zoals telefoons en internet, is er echter kans om hun positie te verbeteren.

Opleidingen

SIDEON richt zich onder andere op opleidingen voor boeren. Via deze opleidingen leren de boeren over het gebruik van nieuwe technologie, maar ook over de organisatie van hun werk en de organisatie van hun productie. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten.