Kennis en vaardigheden

Om ervoor te zorgen dat energiesystemen op de juiste manier gebruikt worden is kennis essentieel. Daarnaast zijn vaardigheden nodig om systemen in geval van storingen of schade weer goed draaiende te krijgen. Goede training en opleiding zijn daarom voor SIDEON absolute randvoorwaarden.

Opleidingen voor boeren

SIDEON richt zich in het bijzonder op opleidingen voor boeren. Via deze opleidingen leren de boeren over het gebruik van nieuwe technologie, maar ook over de organisatie van hun werk en de organisatie van hun productie. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten.