Vooruitdenken over hergebruik

Zonnepanelen gaan lang mee. Vaak wordt daarbij gesproken over een periode van 25 jaar of langer. Toch kan het verstandig zijn om bij de start van een zonne-energieproject alvast na te denken over hergebruik of recycling van materialen. SIDEON wil hierin graag vooroplopen.

Recycling van zonnepanelen

Een lange-termijn ambitie van SIDEON is om in Nederland of Afrika een plek in te richten waar zonnepanelen of delen daarvan gerecycled kunnen worden. Dit zou het gebruik van zonne-energie nog duurzamer kunnen maken. Daarnaast kan het werkgelegenheid bieden.