Geografisch gebonden

Naast zonne-energie, is ook windenergie in ontwikkelingslanden aan een opkomst bezig. In vergelijking met zonne-energie, is de potentie van windenergie echter meer geografisch gebonden. Daarnaast zijn windenergieprojecten doorgaans relatief grootschalige projecten.

Hybride oplossing

SIDEON richt zich in de eerste plaats op zonne-energie. In de praktijk is de scheidslijn met bijvoorbeeld windenergie echter zeer dun. Sterker nog, niet zelden blijkt een hybride oplossing met verschillende soorten technologie de optimale oplossing te zijn.