Biogas

Op dit moment koken de meeste huishoudens in ontwikkelingslanden op sprokkelhout of houtskool. Het gebruik ervan leidt echter op grote schaal tot ontbossing. Niet zelden moeten vrouwen daardoor tientallen kilometers lopen om het sprokkelhout te verzamelen.

Lees meer

Schoon drinkwater

Schoon drinkwater is een primaire levensbehoefte. Toch heeft wereldwijd ongeveer 1 op de 6 mensen geen toegang tot schoon drinkwater. De oorzaak hiervan kan liggen bij waterschaarste, maar ook bij een gebrek aan goed ontwikkelde watervoorzieningen. Dit maakt mensen kwetsbaar voor perioden van droogte.

Lees meer

Landbouw

Boeren in ontwikkelingslanden hebben van oudsher een lastige positie. Hun inkomen is sterk afhankelijk van het weer en vervolgens ook nog eens van externe handelaren. Met de opkomst van nieuwe technologie, zoals telefoons en internet, is er echter kans om hun positie te verbeteren.
SIDEON richt zich onder andere op opleidingen voor boeren. Via deze opleidingen leren de boeren over het gebruik van nieuwe technologie, maar ook over de organisatie van hun werk en de organisatie van hun productie. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten.

Lees meer

Windenergie

Geografisch gebonden Naast zonne-energie, is ook windenergie in ontwikkelingslanden aan een opkomst bezig. In vergelijking met zonne-energie, is de potentie van windenergie echter meer geografisch gebonden. Daarnaast zijn windenergieprojecten doorgaans relatief grootschalige projecten. Hybride oplossing SIDEON richt zich in de eerste plaats op zonne-energie. In de praktijk is de scheidslijn met bijvoorbeeld windenergie echter zeer…

Lees meer

Recycling

Vooruitdenken over hergebruik Zonnepanelen gaan lang mee. Vaak wordt daarbij gesproken over een periode van 25 jaar of langer. Toch kan het verstandig zijn om bij de start van een zonne-energieproject alvast na te denken over hergebruik of recycling van materialen. SIDEON wil hierin graag vooroplopen. Recycling van zonnepanelen Een lange-termijn ambitie van SIDEON is…

Lees meer

LED

Nog veel kerosine lampen Voor verlichting gebruiken veel huishoudens in ontwikkelingslanden nu nog kerosine lampen. Deze lampen zijn niet alleen slecht voor de gezondheid en voor het milieu, maar ook nog eens erg duur in gebruik. Betere alternatieven bestaan wel, maar zijn vaak niet voor handen. LED en een kleine zonnecel Betere alternatieven maken veelal…

Lees meer

Sparen en krediet

Eenvoudiger (mobiel) bankieren In Nederland heeft vrijwel iedereen een spaarrekening. In ontwikkelingslanden is geld sparen en geld lenen vaak echter een stuk lastiger. Gelukkig zijn er steeds meer (mobiele) mogelijkheden om sparen en kredietverlening eenvoudiger te maken. Een groot verschil Voor boeren kan de mogelijkheid om te sparen en te lenen een groot verschil maken.…

Lees meer

Computercentra

Een onmisbare factor In steeds meer sectoren is de computer een onmisbare factor geworden. Dit geldt zeker ook voor de agrarische sector. Of het nu gaat om het opstellen van contracten, het controleren van prijzen of het leggen van internationale contacten, computers zijn cruciaal. Project in Batouri In Batouri, een stad in het oosten van…

Lees meer

Opleidingen

Kennis en vaardigheden Om ervoor te zorgen dat energiesystemen op de juiste manier gebruikt worden is kennis essentieel. Daarnaast zijn vaardigheden nodig om systemen in geval van storingen of schade weer goed draaiende te krijgen. Goede training en opleiding zijn daarom voor SIDEON absolute randvoorwaarden. Opleidingen voor boeren SIDEON richt zich in het bijzonder op…

Lees meer

Zonne-energie Afrika

Goedkoper dan diesel of kerosine De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie gaan hard. De afgelopen vijf jaar zijn de prijzen van zonnepanelen zelfs met ongeveer 80% gedaald. Mede daardoor is zonne-energie op veel plaatsen in ontwikkelingslanden nu goedkoper dan diesel of kerosine. Toegankelijkheid Desondanks is de toepassing van zonne-energie in ontwikkelingslanden nog relatief beperkt.…

Lees meer